Sverigefinskt Kvinnoforum

Kvinnoforum fungerar som minoritets-, intresse-, fritids- och samarbetsforum
för sverigefinska kvinnor och deras organisationer.

Kvinnoforums ändamål är att:

  • främja sverigefinska kvinnors ställning i arbetslivet, förbättra deras utbildningsmöjligheter samt skapa jämställda förutsättningar för likvärdigt deltagande i samhället och beslutsfattandet
  • arbeta för ökad jämställdhet inom den sverigefinska minoriteten samt medverka till dess förverkligande både nationellt och internationellt.
  • främja kvinnors samarbete samt aktivt deltagande och integration i det svenska samhället.
  • arbeta för att bevara finska språket och det finska kulturarvet.
  • främja kvinnors fritidsverksamhet.
  • motverka främlingsfientlighet och rasism samt främja samarbete mellan de etniska grupperna.
  • samarbeta med nationella och internationella samarbetsorganisationer för kvinnor.
  • samarbeta med nationella minoriteter och minoriteter i andra länder samt med deras kvinnoorganisationer.

Följ oss på Facebook för att få reda på nästa träff!

SFKF:s styrelse

Leila Marttila
Leila Marttila
Ordförande
Mari Varis
Mari Varis
Vice ordförande
Kielo Stenbacka
Kielo Stenbacka
Sekreterare

Aktiviteter och evenemang

Följ oss på Facebook för att vara uppdaterad om våra kommande evenemang.

Dokument

NAISFOORUMIN IDEA DAG 15.4. 2023
Ruotsinsuomalaisen Naisten Foorumi, RSNF