Sverigefinskt Kvinnoforum

Kvinnoforum fungerar som minoritets-, intresse-, fritids- och samarbetsforum
för sverigefinska kvinnor och deras organisationer.

Kvinnoforums ändamål är att:

  • främja sverigefinska kvinnors ställning i arbetslivet, förbättra deras utbildningsmöjligheter samt skapa jämställda förutsättningar för likvärdigt deltagande i samhället och beslutsfattandet
  • arbeta för ökad jämställdhet inom den sverigefinska minoriteten samt medverka till dess förverkligande både nationellt och internationellt.
  • främja kvinnors samarbete samt aktivt deltagande och integration i det svenska samhället.
  • arbeta för att bevara finska språket och det finska kulturarvet.
  • främja kvinnors fritidsverksamhet.
  • motverka främlingsfientlighet och rasism samt främja samarbete mellan de etniska grupperna.
  • samarbeta med nationella och internationella samarbetsorganisationer för kvinnor.
  • samarbeta med nationella minoriteter och minoriteter i andra länder samt med deras kvinnoorganisationer.

Följ oss på Facebook för att få reda på nästa träff!

SFKF:s styrelse

Leila Marttila
Leila Marttila
Ordförande
Mari Varis
Mari Varis
Vice ordförande
Kielo Stenbacka
Kielo Stenbacka
Sekreterare

Aktiviteter och evenemang​

Följ oss på Facebook för att vara uppdaterad om våra kommande evenemang.

Dokument

NAISFOORUMIN IDEA DAG 15.4. 2023