Om RSKL

Som minoritets- och intresseorganisation är Sverigefinska Riksförbundet pådrivande i alla frågor som rör sverigefinnarna på samhällslivets alla områden.

Som minoritets- och intresseorganisation är förbundet pådrivande i alla frågor som rör sverigefinnarna på samhällslivets alla områden. Dessutom stödjer riksförbundet sverigefinnarnas kontakter med Finlands samhällsliv och kultur.

Förbundet för fram sverigefinnarnas kultur genom att anordna riksomfattande kultur- och idrottsevenemang samt aktiverar och stöder vidare medlemsföreningarnas kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet samt pedagogiska arbete. Vi bedriver utbildnings- och studieverksamhet genom att bl.a. anordna medlems-, funktionärs- och ledarutbildning samt genom att driva två egna folkhögskolor. Förbundet ger även ut en medlemstidning som skickas till alla medlemshushåll.

För pensionärer finns inom Sverigefinska Riksförbundets organisation ett eget förbund, Sverigefinska Pensionärer. För amatörteatrar finns Sverigefinska Amatörteaterförbundet. För kvinnorna finns inom organisationen förbundet Sverigefinskt Kvinnoforum.

Sverigefinska Riksförbundets uppgift är att:

  • Verka som en gemensam minoritets-, intresse- och fritidsorganisation för sverigefinnar.
  • Främja sverigefinnarnas gemensamma sociala och kulturella strävanden med målet att uppnå jämställdhet med landets majoritetsbefolkning
  • Främja sverigefinnarnas aktiva deltagande i det svenska samhället och utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp, som kan omsätta det nordiska samarbetet i praktisk handling.
Grundat

1957

Lokalföreningar

103

Medlemmar

8700

Distriktsorganisationer

9

Våra specialförbund

Sverigefinska Riksförbundet har tre olika specialförbund. Läs mer om dem på deras sidor!

Förbundskansli

Riksförbundets förbundskansli ligger i Stockholm. Kansliets uppgift är att driva och organisera förbundets verksamhet så att de motsvarar de beslutande organens beslut.

Kansliet erbjuder medlemsföreningarna hjälp i organisatoriska, minoritetspolitiska och funktionella frågor. Kansliet stödjer arbetsgruppernas och specialförbundens verksamhet och administration genom att erbjuda dem personalresurser och expertis

Laura Kovanen
Laura Kovanen
Organisationssekreterare, teamleader
Jonna Päällysaho
Jonna Päällysaho
Ekonomisekreterare
Tuija Kalliomäki
Tuija Kalliomäki
Sekreterare, medlemsregister
Maija Rantala
Maija Rantala
Familjesekreterare
Bild på Kerttu Jukkala
Kerttu Jukkala
Barn- och ungdomssekreterare
Kari Suomalainen
Kari Suomalainen
Vaktmästare/kanslist
Nimi_
Maija-Liisa Rautemaa
Sekreterare
Eija Lindberg
Eija Lindberg
Sekreterare, SFP, Kvinnoforum

Förbundets styrelse 2023-2027

Hannele Oikarinen
Hannele Oikarinen
Ordförande
Jouni Slagner
Jouni Slagner
1. Vice Ordförande
Pirkko Karjalainen
Pirkko Karjalainen
2. Vice Ordförande
Mari Varis
Mari Varis
Ordinarie
Ritva Bidersten
Ritva Bidersten
Ordinarie
Paula Wendell
Paula Wendell
Ordförande
Riitta Saapunki
Riitta Saapunki
Suppleant
Antti Yliselä
Antti Yliselä
Suppleant
Risto Ruuska
Risto Ruuska
Suppleant
Auktoriserad revisor

Hanna Rexhammar
Maneki Revision AB
hanna.rexhammar@maneki.se

Revisor

Birgit Selmosson
Ålösund stora svängen 8
547 92 Gullspång
birgit_selmosson@hotmail.com

Sverigefinska Riksförbundets förbundsorganisation

Sverigefinska Riksförbundets högsta beslutande organ är förbundskongressen som består av föreningarnas utvalda representanter. Förbundsmötet samlas i vanliga fall vartannat år med följande möte under år 2025.

Förbundskongressen väljer riksförbundets ordförande, vice ordförande samt de andra styrelsemedlemmarna, som har en verksamhetsperiod på fyra år. Även representanter för riksförbundets samarbetspartners, till exempel Sverigefinnarnas delegation, väljs under kongressen. Samtliga medlemmar och representanter i förbundsstyrelsen är förtroendevalda. Förbundsstyrelsen väljer inom sig ett arbetsutskott som består i dagens läge av ordförande och 2 vice ordförande. Arbetsutskottet sköter även ledningen av riksförbundets verksamhet.