Om oss

Sverigefinska Riksförbundets uppgift är att:

  • Verka som en gemensam minoritets-, intresse- och fritidsorganisation för sverigefinnar.
  • Främja sverigefinnarnas gemensamma sociala och kulturella strävanden med målet att uppnå jämställdhet med landets majoritetsbefolkning
  • Främja sverigefinnarnas aktiva deltagande i det svenska samhället och utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp, som kan omsätta det nordiska samarbetet i praktisk handling.

Som minoritets- och intresseorganisation är förbundet pådrivande i alla frågor som rör sverigefinnarna på samhällslivets alla områden. Dessutom stödjer Riksförbundet sverigefinnarnas kontakter med Finlands samhällsliv och kultur.

Förbundet för fram sverigefinnarnas kultur genom att anordna riksomfattande kultur- och idrottsevenemang. Förbundet aktiverar och stöder vidare medlemsföreningarnas kultur-, ungdoms- och idrottsverksamhet samt pedagogiska arbete. Förbundet bedriver utbildnings- och studieverksamhet genom att bl.a. anordna medlems-, funktionärs- och ledarutbildning samt genom att driva två egna folkhögskolor. Förbundet ger även ut en medlemstidning som skickas till alla medlemshushåll.

För pensionärer finns inom Sverigefinska Riksförbundets organisation ett eget förbund, Sverigefinska Pensionärer. För amatörteatrar finns Sverigefinska Amatörteaterförbundet. För kvinnorna finns inom organisationen förbundet Sverigefinskt Kvinnoforum.

Sverigefinska Riksförbundet i siffror

  • Grundat 1957
  • 105 lokalföreningar
  • Över 8000 medlemmar
  • 9 distriktsorganisationer

Förbundets styrelse 2019-2023

Ordförande
Pirkko Karjalainen 

Mobil 070-738 42 97
pirkko.karjalainen@rskl.se

1. Vice ordförande
Jouni Slagner
Mobil 070-682 04 61
jouni1576@gmail.com

2. Vice ordförande
Saara Ludvigsen
Mobil 070-408 10 53
saara.ludvigsen@gmail.com

Pekka Erikoinen
Mobil 070-640 10 11
mr.erikoinen@hotmail.com

Sirpa Humalisto
Mobil 076-029 20 85
sirpahumalisto@hotmail.com

Jani Koskela
Mobil 070-384 80 90
jani.koskela@gmail.com

Markus Marttila
marttila.markus@gmail.com

Hannele Oikarinen
hanzu1982@hotmail.com

Niina Slagner
Mobil 072-932 63 64
niina.slagner@karlskoga.se

Ritva Bidersten
ritva.bidersten@gmail.com

Riitta Saapunki
riisaa60@gmail.com

Förbundskansli 

Riksförbundets förbundskansli ligger i Stockholm. Kansliets uppgift är att driva och organisera förbundets verksamhet så att den motsvarar de beslutande organens beslut. Kansliet erbjuder medlemsföreningarna hjälp i organisatoriska, minoritetspolitiska och funktionella frågor. Kansliet stödjer arbetsgruppernas och specialförbundens verksamhet och administration genom att erbjuda dem personalresurser och expertis.

Organisationssekreterare, team leader
Laura Kovanen
Organisations- och utvecklingsverksamhet
08-615 83 51
laura@rskl.se

Ekonomisekreterare
Jonna Päällysaho
Ekonomi
08-615 83 53
jonna@rskl.se

Sekreterare
Tuija Kalliomäki
Medlemsregister
Eftermiddagar 08-615 83 59
tuija@rskl.se

Sekreterare
Eija Lindberg
SFP, Kvinnoforum
08-615 83 48
rse@rskl.se

Barn- och ungdomssekreterare,
Mukulat-producent
Anne-Mari Sampolahti Ellert
08-615 83 56
anne-mari@rskl.se 

Vaktmästare/kanslist

Kari Suomalainen

08-615 83 55

kari@rskl.se

Förbundskansli
Bellmansgatan 15 nb
118 47 Stockholm
08-615 83 40
info@rskl.se

Revisorer

Hanna Rexhammar
hanna@deskjockeys.se

Seija Noppa
Lindormsgatan 21
506 44 Borås
Mobil 073-981 19 54
seijanoppa@gmail.com