Välkommen!

Sverigefinska Riksförbundet är en minoritets- och intresseorganisation som berör sverigefinnar inom samhällslivets alla områden.

Sverigefinska Riksförbundet grundades 1957 och har idag över 8000 medlemmar.

Sverigefinska Riksförbundets uppgift är att:

  • Verka som en gemensam minoritets-, intresse- och fritidsorganisation för sverigefinnar.
  • Främja sverigefinnarnas gemensamma sociala och kulturella strävanden med målet att uppnå jämställdhet med landets majoritetsbefolkning
  • Främja sverigefinnarnas aktiva deltagande i det svenska samhället och utveckling till en tvåspråkig befolkningsgrupp, som kan omsätta det nordiska samarbetet i praktisk handling.

Gå med du också

Bli medlem i Sverigefinska Riksförbundet!

Kontakta en medlemsförening där du bor. Du kan hitta kontaktinformation till förbundets medlemsföreningar här eller genom att ringa kansliet 08-615 83 40.

Läs mer

Om du inte bor i närheten av en medlemsförening, kan du gå med i Riksförbundet som direktmedlem. Medlemskapet kostar 200 kr per år.

Intresseanmälan

Aktuellt

View all