Sverigefinska Amatörteaterförbundet

Sverigefinska amatörteaterförbundet är en intresseorganisation för Sverigefinska amatörteatergrupper.
Alla sverigefinska amatörteatergrupper kan bli medlemmar i förbundet.

Förbundet hjälper medlemsgrupperna med texter, regissörer och utbildning.
Förbundet stödjer medlemsgrupperna i utveckling och kursverksamhet.

Förbundet är en förbindelselänk mellan olika amatörteatergrupper.
Förbundet samarbetar med nordiska, estniska och karelska amatörteaterförbund.

Följ oss på Facebook!

SFATs styrelse

Från vänster: Anita Bemerstam, Aulikki Salama (1. suppleant), Tapio Tamminen, Pertti Koistinen, Erkki Kellokumpu och Osmo Holappa (ordförande). Saknas: Ilona Karppinen (suppleant).

Osmo Holappa
Osmo Holappa
Ordförande
Anita Bemerstam
Anita Bemerstam
Vice ordförande
Perrti Koistinen
Pertti Koistinen
Talesperson
Kimmo Tetri
Suppleant
Kaj Mara
Suppleant

Aktiviteter och evenemang

Följ oss på Facebook för att vara uppdaterad om våra kommande event.

Dokument & Stadgar

Ruotsinsuomalaisen Harrastajateatteriliitto, RSHT