Sverigefinska Pensionärer SFP

Grundats 1990.

Förbundet Sverigefinska Pensionärer SFP är en minoritets-, intresse- och fritidsorganisation för sverigefinska pensionärer och en av svenska riksorganisationer för pensionärer. Alla pensionärer och deras partners kan bli medlemmar.

SFP arbetar för att förbättra pensionärernas ställning, för att utveckla finskspråkig äldreomsorg, hälso- och sjukvård och andra tjänster. SFP är med i Sverigefinska delegationens arbete samt en medlem i regeringens pensionärskommitté och Socialstyrelsens äldreråd.

Vartannat år håller SFP ett tvådagars pensionärevenemang som tar upp aktuella frågor som sociala, hälso- och välfärdsfrågor. Parlamentet hålls traditionellt på en båtkryssning till Helsingfors.

SFP anordnar årligen också på en båtresa till Helsingfors ett tvådagars kulturevenemang, vars program består huvudsakligen av medlemsföreningars föreställningar.

SFP anordnar ett brett utbud av aktiviteter på finska, såsom organisations- och ledarutbildning, hälsokurser och kurser i välbefinnande, motionsaktiviteter, seniordans, kulturaktiviteter, studier i ny teknik och en väntjänstverksamhet.

Följ oss på Facebook för att få reda på nästa träff!

SFP beslutande organ och medlemmar

SFP:s högsta beslutande organ är representantskapsmöte, som hålls varje jämna år på hösten. Mötet väljer bl. a ordförande och styrelse för SFP, samt en valberedning.

SFP har 9 distrikt och ett 80-tal medlemsorganisationer runt om i hela Sverige.

Följ oss också på Facebook. @Sverigefinska Pensionärer

SFP: styrelse

Anja Vehkaperä
Anja Vehkaperä
Ordförande
Seppo Puolle
Seppo Puolle
Vice ordförande
Maija Mäkelä
Maija Mäkelä
Ledamot
Anneli Ylijärvi
Anneli Ylijärvi
Ledamot

Revisor och Sekreterare

Styrelse-11-225x300-1.jpeg
Sinikka Lindquist

Revisor

irmeli_isommaks.png
Irmeli Parkkinen

Revisorsuppleant

Aktiviteter och evenemang

Följ oss på Facebook för att vara uppdaterad om våra kommande evenemang.

Artiklar

Kutsu RSE:N Boulemestaruuskilpailuihin

Evenemang

Kutsu Kutsu RSE:n ylimääräinen edustajakokous 3-5/10 2023

Artiklar

Axevallan kesä 2023 ilmoitus

Dokument

Stadgar för Sverigefinska Pensionärer