Sverigefinska pensionärer, SFP

Förbundet Sverigefinska Pensionärer SFP är en minoritets-, intresse- och fritidsorganisation för sverigefinska pensionärer och en av svenska riksorganisationer för pensionärer. Alla pensionärer och deras partners kan bli medlemmar.

SFP arbetar för att förbättra pensionärernas ställning, för att utveckla finskspråkig äldreomsorg, hälso- och sjukvård och andra tjänster. SFP är med i Sverigefinska delegationens arbete samt en medlem i regeringens pensionärskommitté och Socialstyrelsens äldreråd. 

Vartannat år håller SFP ett tvådagars pensionärevenemang som tar upp aktuella frågor som sociala, hälso- och välfärdsfrågor. Parlamentet hålls traditionellt på en båtkryssning till Helsingfors. 

SFP anordnar årligen också på en båtresa till Helsingfors ett tvådagars kulturevenemang, vars program består huvudsakligen av medlemsföreningars föreställningar.

SFP anordnar ett brett utbud av aktiviteter på finska, såsom organisations- och ledarutbildning, hälsokurser och kurser i välbefinnande, motionsaktiviteter, seniordans, kulturaktiviteter, studier i ny teknik och en väntjänstverksamhet

SFP grundades 1990.

SFP beslutande organ och medlemmar

SFP:s högsta beslutande organ är representantskapsmöte, som hålls varje jämna år på hösten. Mötet väljer bl. a ordförande och styrelse för SFP, samt en valberedning.

SFP har 9 distrikt och ett 80-tal medlemsorganisationer runt om i hela Sverige.

Följ oss också på Facebook. @Sverigefinska Pensionärer

RSE:s styrelse:

Ordförande 
Kaisa Lamu

070-343 26 58
kaisa.lamu@gmail.com

Vice ordförande 
Seppo Puolle

076-830 56 56
sepppuo@gmail.com

Ledamot
Kerttu Myllykoski
0920-947 96
070-304 44 57
onni.myllykoski@comhem.se

Ledamot
Pentti Nimell

0221-194 93
070-453 96 05
nimell@koping.net

Ledamot
Anja Vehkaperä

070-650 17 84

Ledamot
Anneli Ylijärvi

+46 706243475

aylijarvi@hotmail.com

Ledamot
Heikki Marttila

072 183 59 40

 

Suppleant
Anja Nyman

070 146 26 90

anja.nyman@bredband.net

Suppleant
Aune Penttilä

073-077 52 14

aune-eliisa@hotmail.com

Revisor
Sinikka Lindquist
070-232 18 02
0910-260 588
sinikka.lindquist@telia.com

Suppleant
Irmeli Parkkinen
070-595 85 49
parkkinenirmeli@gmail.com

Förbundskansliet:
Sekreterare
Eija Lindberg
08-615 83 48
rse@rskl.se