Stadgar

På denna sida hittar du dokument exempelvis stadgar och egna skrifter. Tveka inte att kontakta oss om du saknar någon information.

Stadgar för Sverigefinska Riksförbundets (SFRF:s) distrikt
Stadgar för medlemsföreningar i Sverigefinska Riksförbundet (SFRF)
Förbundsstadgar
Distriktsstadgar
Föreningsstadgar
Stadgar för Sverigefinska Pensionärer