Meistä

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto (RSKL) on järjestö, joka vaalii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etuja ja luo mahdollisuuksia harrastustoiminnalle. RSKL kattaa koko Ruotsin etelästä pohjoiseen, Trelleborgista Kiirunaan.

Olemme uudistaneet toimintaamme, jotta voisimme vastata entistä paremmin ruotsinsuomalaisten toivomuksiin. Tavoitamme tänään ruotsinsuomalaisia kaikista ikäryhmistä. RSKL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tällä hetkellä panostamme erityisesti lapsiin ja lapsiperheisiin!

Sekä RSKL että jäsenyhdistykset ovat aktiivisia vähemmistö- ja etujärjestöasioissa. Monet ruotsinsuomalaiset vapaakoulut, vanhusten palvelutalot ja kulttuurilaitokset ovat syntyneet paikallisten yhdistysten ansiosta.

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitolla on kaksi suurta tehtävää: RSKL tukee piirejään ja jäsenyhdistyksiään ja samalla liitto edustaa ruotsinsuomalaisia suhteessa Ruotsin valtiovaltaan. Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto valvoo ja vahvistaa suomen kielen asemaa Ruotsissa.

Liiton tavoitteena on muun muassa vahvistaa suomenkielisen esikoulutoiminnan, kouluopetuksen, vanhustenhuollon ja tiedotusvälineiden asemaa. Tätä työtä RSKL tekee aktiivisesti, esimerkiksi vuonna 1999 perustetun Ruotsinsuomalaisen Valtuuskunnan jäsenenä. Liitolla on myös kauan ollut säännöllinen yhteys Suomen korkeimpaan valtiojohtoon, ja jatkuvat suhteet moniin merkittäviin yhteisöihin ja järjestöihin, kuten esimerkiksi Ulkosuomalaisparlamenttiin.

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton tärkeimmät tehtävät:

  • Toimia yhteisenä vähemmistö-, etu-, ja vapaa-ajanjärjestönä kaikille ruotsinsuomalaisille.
  • Vaalia ruotsinsuomalaisten yhteisiä sosiaalisia ja kulttuurisia mahdollisuuksia, jossa tavoitteena on tasa-arvoinen asema maan enemmistön kanssa.
  • Vaalia ruotsinsuomalaisten aktiivista osallistumista yhteiskunnassa ja kehittymistä kaksikieliseksi kansanryhmäksi, joka toteuttaa pohjoismaista yhteistyötä käytännössä.

RSKL:n järjestöorganisaatio

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton korkein päättävä elin on Liittokokous, joka koostuu jäsenyhdistysten valitsemista edustajista. Liittokokous kokoontuu normaalisti joka toinen vuosi. Seuraava kokous on 2023.

Liittokous valitsee Keskusliitolle puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on neljä vuotta. Myös Keskusliiton edustajat yhteistyöjärjestöihin, esim. Ruotsinsuomalaisten valtuuskuntaan, valitaan tässä kokouksessa. Kaikki Liitonhallituksen jäsenet ja edustajat ovat luottamushenkilöitä. Liittohallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, joka koostuu tällä hetkellä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista. Työvaliokunta hoitaa myös Keskusliiton toiminnanjohtajuutta.

Perustettu
1957
Jäsenyhdistyksiä
103
Jäseniä
8700
Piirit
9

Meidän erityisliitot

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitolla on kolme erityisliittoa. Lue lisää heidän sivuiltaan!

Liittotoimisto

Keskusliiton toimisto sijaitsee Tukholmassa. Toimiston henkilökunta hoitaa Keskusliiton juoksevia asioita, suunnittelua, järjestelyjä ja taloutta yhteistyössä hallituksen ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.

Laura Kovanen
Laura Kovanen
Järjestösihteeri, team leader
Jonna Päällysaho
Jonna Päällysaho
Taloussihteeri
Tuija Kalliomäki
Tuija Kalliomäki
Sihteeri
Maija Rantala
Maija Rantala
Lapsi- ja nuorisosihteeri, Mukulat-tuottaja
Bild på Kerttu Jukkala
Kerttu Jukkala
Perheprojektisihteeri
Kari Suomalainen
Kari Suomalainen
Vahtimestari/Kanslisti
Anneli Arve
Anneli Arve
Sihteeri
Eija Lindberg
Eija Lindberg
Sihteeri

Keskusliiton hallitus 2019-2023

Auktorisoitu tilintarkastaja

Hanna Rexhammar
Hanna@deskjockeys.se

Tilintarkastaja

Seija Noppa
Lindormsgatan 21
506 44 Borås
073-981 19 54
seijanoppa@gmail.com

RSKL:n järjestöorganisaatio

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton korkein päättävä elin on Liittokokous, joka koostuu jäsenyhdistysten valitsemista edustajista. Liittokokous kokoontuu normaalisti joka toinen vuosi. Seuraava kokous on 2023.

Liittokous valitsee Keskusliitolle puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on neljä vuotta. Myös Keskusliiton edustajat yhteistyöjärjestöihin, esim. Ruotsinsuomalaisten valtuuskuntaan, valitaan tässä kokouksessa. Kaikki Liitonhallituksen jäsenet ja edustajat ovat luottamushenkilöitä. Liittohallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, joka koostuu tällä hetkellä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista. Työvaliokunta hoitaa myös Keskusliiton toiminnanjohtajuutta.