Meistä

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto (RSKL) on järjestö, joka vaalii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etuja ja luo mahdollisuuksia harrastustoiminnalle. RSKL kattaa koko Ruotsin etelästä pohjoiseen, Trelleborgista Kiirunaan.

Olemme uudistaneet toimintaamme, jotta voisimme vastata entistä paremmin ruotsinsuomalaisten toivomuksiin. Tavoitamme tänään ruotsinsuomalaisia kaikista ikäryhmistä. RSKL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Tällä hetkellä panostamme erityisesti lapsiin ja lapsiperheisiin!

Sekä RSKL että sen jäsenyhdistykset ovat aktiivisia vähemmistö- ja etujärjestöasioissa. Monet ruotsinsuomalaiset koulut, vanhusten palvelutalot ja kulttuurilaitokset ovat syntyneet paikallisten yhdistysten ansiosta.

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitolla on kaksi suurta tehtävää: tukea piirejään ja jäsenyhdistyksiään sekä samalla edustaa ruotsinsuomalaisia suhteessa Ruotsin valtiovaltaan. Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto valvoo ja vahvistaa suomen kielen asemaa Ruotsissa.

Liiton tavoitteena on muun muassa vahvistaa suomenkielisen esikoulutoiminnan, kouluopetuksen, vanhustenhuollon ja tiedotusvälineiden asemaa. Tätä työtä RSKL tekee aktiivisesti esimerkiksi vuonna 1999 perustetun Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan jäsenenä. Liitolla on myös kauan ollut säännöllinen yhteys Suomen korkeimpaan valtiojohtoon sekä jatkuvat suhteet moniin merkittäviin yhteisöihin ja järjestöihin, kuten esimerkiksi ulkosuomalaisparlamenttiin.

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton tärkeimmät tehtävät:

  • Toimia yhteisenä vähemmistö-, etu- ja vapaa-ajanjärjestönä kaikille ruotsinsuomalaisille.
  • Vaalia ruotsinsuomalaisten yhteisiä sosiaalisia ja kulttuurisia mahdollisuuksia, jossa tavoitteena on tasa-arvoinen asema maan enemmistön kanssa.
  • Vaalia ruotsinsuomalaisten aktiivista osallistumista yhteiskunnassa ja kehittymistä kaksikieliseksi kansanryhmäksi, joka toteuttaa pohjoismaista yhteistyötä käytännössä.
Perustettu

1957

Jäsenyhdistyksiä

103

Jäseniä

8700

Piirit

9

Meidän erityisliitot

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitolla on kolme erityisliittoa. Lue lisää heidän sivuiltaan!

Liittotoimisto

Keskusliiton toimisto sijaitsee Tukholmassa. Toimiston henkilökunta hoitaa keskusliiton juoksevia asioita, suunnittelua, järjestelyjä ja taloutta yhteistyössä hallituksen ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.

Nimi_
Maija-Liisa Rautemaa
Järjestösihteeri
Jonna Päällysaho
Jonna Päällysaho
Talous
Tuija Kalliomäki
Tuija Kalliomäki
Jäsenrekisteri
Kerttu_1_webb
Kerttu Jukkala
Lapset ja nuoret
Kari Suomalainen
Kari Suomalainen
Vahtimestari, kanslisti
Monica Takala
RSE, RSNF
Eija Lindberg
Eija Lindberg
Sihteeri

Keskusliiton hallitus 2023-2027

Hannele Oikarinen
Hannele Oikarinen
Puheenjohtaja
Jouni Slagner
Jouni Slagner
1. varapuheenjohtaja
Pirkko Karjalainen
Pirkko Karjalainen
2. varapuheenjohtaja
Mari Varis
Mari Varis
Jäsen
Ritva Bidersten
Ritva Bidersten
Jäsen
Paula Wendell
Paula Wendell
Jäsen
Riitta Saapunki
Riitta Saapunki
Varajäsen
Antti Yliselä
Antti Yliselä
Varajäsen
Risto Ruuska
Risto Ruuska
Varajäsen
Auktorisoitu tilintarkastaja

Hanna Rexhammar
Renard Revision AB
hanna@renardrevision.se

Tilintarkastaja

Birgit Selmosson
Ålösund stora svängen 8
547 92 Gullspång
birgit_selmosson@hotmail.com

RSKL:n järjestöorganisaatio

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton korkein päättävä elin on liittokokous, joka koostuu jäsenyhdistysten valitsemista edustajista. Liittokokous kokoontuu normaalisti joka toinen vuosi. Seuraava kokous on vuonna 2025.

Liittokokous valitsee keskusliitolle puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on neljä vuotta. Kokouksessa valitaan myös keskusliiton edustajat yhteistyöjärjestöihin, kuten Ruotsinsuomalaisten valtuuskuntaan. Kaikki liittohallituksen jäsenet ja edustajat ovat luottamushenkilöitä. Liittohallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, joka koostuu tällä hetkellä puheenjohtajistosta. Työvaliokunta hoitaa myös keskusliiton toiminnanjohtajuutta.