Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto (RSKL)

Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto

on järjestö, joka vaalii ruotsinsuomalaisen vähemmistön etuja ja luo mahdollisuuksia harrastustoiminnalle. RSKL kattaa koko Ruotsin etelästä pohjoiseen, Trelleborgista Kiirunaan. Keskusliitolla on tällä hetkellä noin 8000 jäsentä ja 105 jäsenyhdistystä. Olemme uudistaneet toimintaamme, jotta voisimme vastata entistä paremmin ruotsinsuomalaisten toivomuksiin. Tavoitamme tänään ruotsinsuomalaisia kaikista ikäryhmistä. Tällä hetkellä panostamme erityisesti lapsiin ja lapsiperheisiin! Sekä RSKL että jäsenyhdistykset ovat aktiivisia vähemmistö- ja etujärjestöasioissa. Monet ruotsinsuomalaiset vapaakoulut, vanhusten palvelutalot ja kulttuurilaitokset ovat syntyneet paikallisten yhdistysten ansiosta.

Ruotsinsuomalaisten keskusliitto perustettiin vuonna 1957. RSKL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Ruotsinsuomalaisten Keskusliitolla on kaksi suurta tehtävää: RSKL tukee piirejään ja jäsenyhdistyksiään ja samalla liitto edustaa ruotsinsuomalaisia suhteessa Ruotsin valtiovaltaan. Ruotsinsuomalaisten Keskusliitto valvoo ja vahvistaa suomen kielen asemaa Ruotsissa. Liiton tavoitteena on muun muassa vahvistaa suomenkielisen esikoulutoiminnan, kouluopetuksen, vanhustenhuollon ja tiedotusvälineiden asemaa. Tätä työtä RSKL tekee aktiivisesti, esimerkiksi vuonna 1999 perustetun Ruotsinsuomalaisen Valtuuskunnan jäsenenä. Liitolla on myös kauan ollut säännöllinen yhteys Suomen korkeimpaan valtiojohtoon, ja jatkuvat suhteet moniin merkittäviin yhteisöihin ja järjestöihin, kuten esimerkiksi Ulkosuomalaisparlamenttiin.

RSKL:n järjestöorganisaatio

Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton korkein päättävä elin on Liittokokous, joka koostuu jäsenyhdistysten valitsemista edustajista. Liittokokous kokoontuu normaalisti joka toinen vuosi. Seuraava kokous on 2023. Liittokous valitsee Keskusliitolle puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja muut hallituksen jäsenet, joiden toimikausi on neljä vuotta. Myös Keskusliiton edustajat yhteistyöjärjestöihin, esim. Ruotsinsuomalaisten valtuuskuntaan, valitaan tässä kokouksessa. Kaikki Liitonhallituksen jäsenet ja edustajat ovat luottamushenkilöitä. Liittohallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, joka koostuu tällä hetkellä puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista. Työvaliokunta hoitaa myös Keskusliiton toiminnanjohtajuutta.

Keskusliiton hallitus 2019-2023

Puheenjohtaja
Pirkko Karjalainen

puh. 070-738 42 97
pirkko.karjalainen@rskl.se

1. varapuheenjohtaja
Jouni Slagner
puh. 070-682 04 61
jouni1576@gmail.com

2. varapuheenjohtaja
Saara Ludvigsen
puh. 070-408 10 53
saara.ludvigsen@gmail.com

Pekka Erikoinen
puh. 070-640 10 11
mr.erikoinen@hotmail.com

Sirpa Humalisto
puh. 076-029 20 85
sirpahumalisto@hotmail.com

Jani Koskela
puh. 070-384 80 90
jani.koskela@gmail.com

Markus Marttila
marttila.markus@gmail.com

Hannele Oikarinen
hanzu1982@hotmail.com

Niina Slagner
puh. 072-932 63 64
niina.slagner@karlskoga.se

Varajäsenet

Ritva Bidersten
ritva.bidersten@gmail.com

Riitta Saapunki
riisaa60@gmail.com

Liittotoimisto 

Keskusliiton toimisto sijaitsee Tukholmassa. Toimiston henkilökunta hoitaa Keskusliiton juoksevia asioita, suunnittelua, järjestelyjä ja taloutta yhteistyössä hallituksen ja muiden luottamushenkilöiden kanssa.

Järjestösihteeri, team leader
Laura Kovanen
Järjestö- ja kehitystoiminta
08-615 83 51
laura@rskl.se

Taloussihteeri
Jonna Päällysaho
Taloushallinto
08-615 83 53
jonna@rskl.se

Sihteeri
Tuija Kalliomäki
Jäsenrekisteri
Iltapäivisin 08-615 83 59
tuija@rskl.se

Sihteeri
Anneli Arve
08-615 83 52
anneli@rskl.se

Lapsi- ja nuorisosihteeri,
Mukulat-tuottaja
Maija Rantala
08-615 83 56
maija@rskl.se

Sihteeri
Eija Lindberg
RSE ja Naisten Foorumi
08-615 83 48
rse@rskl.se

Vahtimestari/Kanslisti

Kari Suomalainen

08-6158355

kari@rskl.se

 

 

Liittotoimisto

Bellmansgatan 15 nb
118 47 Stockholm
08-615 83 40
info@rskl.se

Tilintarkastajat

Hanna Rexhammar
hanna@deskjockeys.se

Seija Noppa
Lindormsgatan 21
506 44 Borås
Mobil 073-981 19 54
seijanoppa@gmail.com