Sverigefinskt kvinnoforum

Kvinnoforum fungerar som minoritets-, intresse-, fritids- och samarbetsforum för sverigefinska kvinnor och deras organisationer.
Kvinnoforums ändamål är
  • att främja sverigefinska kvinnors ställning i arbetslivet, förbättra deras utbildningsmöjligheter samt skapa jämställda förutsättningar för likvärdigt deltagande i samhället och beslutsfattandet
  • att arbeta för ökad jämställdhet inom den sverigefinska minoriteten samt medverka till dess förverkligande både nationellt och internationellt
  • att främja kvinnors samarbete samt aktivt deltagande och integration i det svenska samhället
  • att arbeta för att bevara finska språket och det finska kulturarvet
  • att främja kvinnors fritidsverksamhet
  • att motverka främlingsfientlighet och rasism samt främja samarbete mellan de etniska grupperna
  • att samarbeta med nationella minoriteter och minoriteter i andra länder samt med deras kvinnoorganisationer
  • samarbeta med nationella och internationella samarbetsorganisationer för kvinnor
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
Kvinnoforum samverkar med Sverigefinska Riksförbundet, men ansvarar självständigt för sin egen verksamhet enligt sina egna stadgar och är demokratiskt styrt genom sina medlemmar.
Till Forumet hörde 35 medlemsföreningar. De bestod av finska föreningars kvinnosektioner, kvinnosammanslutningar och kvinnogrupper.

Styrelse

Leila Marttila,
ordförande

070-423 85 95
leila.marttila@finspang.se

Kielo Stenbacka,
sekreterare

070-590 99 54
kielo.penttinen@hotmail.com

Taina Rintamäki
070-211 79 58
melisse108@gmail.com

Tuula Hyttinen
072-232 99 27

hyttinentuula@hotmail.com

Anneli
Tikkanen-Rozsa,
vice ordförande

076-339 06 45
Anneli-Tikkanen-rozsa@outlook.com

Emmi Kirjonen,
suppleant

072-559 39 93
emmi.kirjonen@gmail.com

Mari Varis,
suppleant

073-926 00 42

mari.varis@hotmail.se