Medlemskap

Om du blir medlem i ett av förbunden får du delta i samtliga aktiviteter och evenemang som förbundet i fråga ordnar. Därtill får du Sverigefinska Riksförbundets medlemstidning fyra gånger per år samt är försäkrad via Folksam när du deltar i ett evenemang. Du kan även delta i alla nationella evenemang som ordnas av Sverigefinska Riksförbundet. Genom ditt medlemskap hjälper du även till att påverka sverigefinnarnas rättigheter och möjligheter som minoritet i Sverige. 

Om du blir direktmedlem får du Sverigefinska Riksförbundets medlemstidning fyra gånger per år och kan delta i alla våra utbildningar samt kulturevenemang (bland annat sommarfestivalen, utvecklingsparlamentsresa samt andra resor och online-utbildningar gällande minoritets/förbundsfrågor). När du deltar i något av våra evenemang är du försäkrad via Folksam. Genom ditt medlemskap hjälper du även till att påverka sverigefinnarnas rättigheter och möjligheter som minoritet i Sverige.

Har du fler frågor? Kontakta då en medlemsförening där du bor eller förbundskansliet. Du hittar kontaktinformation till förbundets medlemsföreningar här eller genom att ringa kansliet på 08-615 83 40.