RESOLUTION SVERIGEFINSKA RIKSFÖRBUNDETS FÖRBUNDSKONGRESS DEN 19 MAJ 2023