Sverigefinska amatörteaterförbundet, RSHT

Sverigefinska amatörteaterförbundet är en intresseorganisation för Sverigefinska amatörteatergrupper.
Alla sverigefinska amatörteatergrupper kan bli medlemmar i förbundet.

Förbundet hjälper medlemsgrupperna med texter, regissörer och utbildning.
Förbundet stödjer medlemsgrupperna i utveckling och kursverksamhet.

Förbundet är en förbindelselänk mellan olika amatörteatergrupper.
Förbundet samarbetar med nordiska, estniska och karelska amatörteaterförbund.

RSHT:s styrelse

Osmo Holappa, ordförande, 070-654 00 10, holappa@telia.com

Anita Bemerstam, vice ordförande, 070-320 40 50, anita.bemerstam@hotmail.com

Pertti Koistinen, talesperson, 070-774 90 49, perttimumin@hotmail.com

Tapio Tamminen, 070-765 53 82, tapio.tamminen@telia.com

                                                                                         Erkki Kellokumpu, ekekumpu@gmail.com

Suppleanter:

Kimmo Tetri

Kaj Mara

E-post:

Osmo Holappa: holappa@telia.com

Anita Bemerstam: anita.bemerstam@ale.se