JÄSENMÄÄRÄ- JA JÄSENRAKENNEILMOITUS 01.01 – 31.12.2023