Kaskiviljely suomalaismetsissä

Tämä pieni vihkonen on koottu siinä tarkoituksessa, että lukija saisi jonkinlaisen kuvan siitä millaista kaskenpoltto ja muu siihen liittyvä toiminta oli suomalaismetsissä ja myös Suomessa. Etenkin varttuneelle lukijalle ovat monet asiat tuttuja nuoruudesta. Eroja on kuitenkin ollut suomalaisen ja metsäsuomalaisen käytännön välillä.
Ajatuksenani on ollut, että tätä vihkosta voitaisiin käyttää myös