Finland och Sverige – oskiljaktiga vänner?

Tisdag den 8 november kl. 18.00 hos Sverigefinska Riksförbundet, Bellmansgatan 15 NB (nedre botten). (T-banestation Mariatorget)

Vänskapen mellan Finland och Sverige framstår som självklar. Århundraden som ett gemensamt rike. Efter drygt 75 år av neutralitetspolitik förändras säkerhetsläget. Plötsligt väljer både Finland och Sverige att söka Nato-medlemskap. Men i samråd med varandra. Hand i hand. Vänskapen lever. Finland och Sverige framstår som oskiljaktiga vänner trots helt olika språk, trots olika erfarenheter.

Anne Hedén är universitetslektor i historia med Finlands moderna historia som ett av sina specialområden och har nyligen arbetat med ett projekt om Sverige och det finska inbördeskriget.

Bengt Lindroth har en gedigen erfarenhet som Norden-korrespondent, är författare till boken Vi som
inte var med i kriget, nyligen också till artikeln Finland – från lillebror till föredöme (Fokus 2022-08-24).

Samtalsledare Anders Ljunggren

Föranmälan senast den 6 november till Anders Schærström, 070 693 91 28;
anders.schaerstrom@telia.com
Avgift (inklusive fika): 50 kronor

Samarrangemang för Föreningen Natur och Samhälle i Norden, Föreningen Norden,
Sverigefinska Riksförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan.