RSE-logo

Sverigefinska Pensionärer, RSE

Suomeksi På svenska In English  
  Framsida  
 
 
Kuoro
Foto: Seppo Puolle
 

Sverigefinska Pensionärer, RSE

Förbundet Sverigefinska Pensionärer SFP är en minoritets-, intresse- och fritidsorganisation för sverigefinska pensionärer och en av svenska riksorganisationer för pensionärer. Organisationen bildades år 1990. Förbundet har 10 distrikt och 83 grundorganisationer.

I slutet av år 2005 bodde i Sverige 53 420 ålderspensionärer med finsk bakgrund. Enligt prognos kommer deras antal öka fram till år 2020 till ca 70 000. Förbundet främjar de sverigefinska pensionärernas sociala och kulturella strävanden, med målet att uppnå jämlikhet med landets pensionärer.

Sverigefinska Pensionärer är ett specialförbund inom Sverigefinska Riksförbundet men bedriver sin verksamhet enligt sina stadgar och är demokratiskt styrt av sina medlemmar. Tillsammans med Sverigefinska Riksförbundet arbetar SFP för att finska språket skall få en starkare ställning som nationellt minoritetsspråk och sverigefinnarna som en nationell minoritet i Sverige.

Som intresseorganisation för finsktalande pensionärer driver SFP frågor om bl a finskspråkig äldreomsorg samt hälso- och sjukvård . SFP arbetar också för att den finskspråkiga informationen om äldreomsorgen, hälso- och sjukvården samt äldres rättigheter skall utökas. SFP deltar i de kommunala pensionärsrådens arbete i många kommuner. SFP bevakar också frågar som rör pensioner och beskattningen av dem mellan Finland och Sverige samt nordiska konventioner.

Som fritidsorganisation arrangerar SFP bl a klubb- och hobbyverksamhet, kulturaktiviteter, friskvård, IT-studier, studiecirklar och seniordans. Tillsammans med Axevalla Folkhögskola och Sverigefinska Folkhögskolan anordnar SFP ledarutbildningar. Varje år arrangerar förbundet en konferens kring teman som rör fysisk och psykisk hälsa samt aktuella samhällsfrågor. Vartannat år arrangerar SFP ”Pensionärernas kulturfestival”.

Följ oss på Facebook facebook_rskl

RSE: s beslutande organ och medlemmar

RSE:s högsta beslutande organ är förbundskongressen, som hålls vartannat år. I kongressen väljs ordförandena, styrelsen och valberedningskommittén. Nästa kongress hålls 2020. SFP är indelat i nio distrikt. Dess medlemsorganisationer och föreningar är baserade på pensionärsföreningar och sektioner, som finns i ett 80 tal runtom Sverige.

RSE får statsbidrag från socialstyrelsen för sin verksamhet enligt förordning 2003:752.

RSE:s styrelse:

             
 

Ordförande 
Kaisa Lamu

070-343 26 58
kaisa.lamu@gmail.com
 

Vice ordförande 
Seppo Puolle

0500-43 59 00
076-830 56 56
seppo.puolle@telia.com
 

Ledamot 
Arvo Hellman

073-7585560
arvo.hellman@telia.com
 
             
 

Ledamot 
Riitta Kilpinen

0501-147 53
070-230 01 76
riitta.kilpinen1@gmail.com
 

Ledamot 
Ritva Järvinen

031-885 278
070-776 84 32
jarvinen.ritvainkeri@gmail.com
 

Ledamot 
Pentti Nimell

0221-194 93
070-453 96 05
nimell@koping.net
 
             
 

Suppleant 
Kerttu Myllykoski
0920-947 96
070-304 44 57
onni.myllykoski@comhem.se
 

Suppleant 
Aino Eriksson
070-745 79 20
ainoeriksson@hotmail.com
 

 
             
 

Tilintarkastajat:

         
             
 

Revisor
Irmeli Parkkinen
070-595 85 49
parkkinenirmeli@gmail.com
 

Suppleant
Sinikka Lindquist
070-232 18 02
0910-260 588
sinikka.lindquist@telia.com
 

Förbundskansliet:
Sekreterare
Eija Lindberg
08-615 83 48
rse@rskl.se
 
           

RSE:s medlemsföreningar i olika distrikt

 
 
Södra Norrland
 
Södra Sverige
 
Göteborgs och Bohus län
 
             
 
Västra Götaland
 
Norra Sverige
 
Sörmland-Östergötaland
 
             
 
Stockholm
 
Västmanland
 
Örebro-Värmland
 
             
 
 

Aktuellt

Obs! Verksamheten sker huvudsakligen på finska. Alla händelser, annonser och dokument hittar du på den finskspråkiga sidan!
 
RSE-esite
 
Vuoden seniori 2018
 
Seniorimuuttaja
 
 
 
 
 

 

 

RSE:s förbundskongress 2018

 
Kuvat: Seppo Puolle
 

RSE:s Kulturdagar 2018 – Del 1

 
 • Lähes 500 eläkeläistä osallistui Kulttuuripäiville. Lähes 500 eläkeläistä osallistui Kulttuuripäiville.
 • Päivät avasi RSE:n varapuheenjohtaja Seppo Puolle. Päivät avasi RSE:n varapuheenjohtaja Seppo Puolle.
 • Juontajana toimi Pentti Nimell. Juontajana toimi Pentti Nimell.
 • Yhteislaulua säesti Seppo Ranta. Yhteislaulua säesti Seppo Ranta.
 • Airi Korhonen ja Seppo Ranta Västeråsin Katajaisista. Airi Korhonen ja Seppo Ranta Västeråsin Katajaisista.
 • Runoja lausui Airi Tängström Borlängen Ikinuorista. Runoja lausui Airi Tängström Borlängen Ikinuorista.
 • Senioritanssia esittivät Tukholman Ikinuoret. Senioritanssia esittivät Tukholman Ikinuoret.
 • Hanurimusiikkia, Henry Westerholm Borlängen Ikinuorista Hanurimusiikkia, Henry Westerholm Borlängen Ikinuorista
 • Mieslaulajat Borlängen Suomi-Seurasta Mieslaulajat Borlängen Suomi-Seurasta
 • Runoja lausui Arto Ahonen Borlängen Ikinuorista. Runoja lausui Arto Ahonen Borlängen Ikinuorista.
 • Runoja ja laulua esitti Airi Korhonen. Runoja ja laulua esitti Airi Korhonen.
 • Airi Korhonen ja Seppo Ranta Airi Korhonen ja Seppo Ranta
 • Arpakauppaa Arpakauppaa
 • Maakuntakuoro Örebro-Värmland Maakuntakuoro Örebro-Värmland
 • Sketsi, Skövden Vipinät Sketsi, Skövden Vipinät
 • Senioritanssia esitti Huddingen Rivakat. Senioritanssia esitti Huddingen Rivakat.
 • Lauluryhmä Eskilstunan Suomi-Seuran Ikinuorista Lauluryhmä Eskilstunan Suomi-Seuran Ikinuorista
 • Arvo Krekola Arvo Krekola
 • Henrik Ahlholm lauloi ja kertoi vitsejä. Henrik Ahlholm lauloi ja kertoi vitsejä.
Kuvat: Kai Kangassalo
 

RSE:s Kulturdagar 2018 – Del 2

 
 • Seppo Puolle käynnisti myös toisen päivän ohjelman. Seppo Puolle käynnisti myös toisen päivän ohjelman.
 • Ja Pentti Nimell toimi juontajana. Ja Pentti Nimell toimi juontajana.
 • Anna Jurvakainen ja Viljo Ahlholm lauloivat ja soittivat. Anna Jurvakainen ja Viljo Ahlholm lauloivat ja soittivat.
 • Marja-Liisa Asplund Katajaisista esitti monologin. Marja-Liisa Asplund Katajaisista esitti monologin.
 • Senioritanssiesitys Köpingistä ja Västeråsista Senioritanssiesitys Köpingistä ja Västeråsista
 • Hanuristi Henry Westerholm Borlängen Ikinuorista Hanuristi Henry Westerholm Borlängen Ikinuorista
 • Mieslaulajat Borlängen Suomi-Seurasta Mieslaulajat Borlängen Suomi-Seurasta
 • Leena Rosén Alvikin Ikinuorista esitti sketsin. Leena Rosén Alvikin Ikinuorista esitti sketsin.
 • Örebron ja Värmlannin Maakuntakuoro Örebron ja Värmlannin Maakuntakuoro
 • Raija Lohman soitti kiertomatkan Suomessa. Raija Lohman soitti kiertomatkan Suomessa.
 • Säestäjänä James Mahabir Säestäjänä James Mahabir
 • Kulttuuriosuus päättyi yhteislauluun. Kulttuuriosuus päättyi yhteislauluun.
 • RSE:n kävelykilpailun voittajat palkittiin. RSE:n kävelykilpailun voittajat palkittiin.
 • Kulttuuripäivät päättyivät perinteiseen tapaan arpajaisilla. Kulttuuripäivät päättyivät perinteiseen tapaan arpajaisilla.
Kuvat: Kai Kangassalo
 

RSE:s Kulturdagar 2017

 
 • Kipakat, Tukholman Suomi-Seuran senioritanssiryhmä Kipakat, Tukholman Suomi-Seuran senioritanssiryhmä
 • Puheenjohtaja Kaisa Lamu avaa kulttuuripäivät Puheenjohtaja Kaisa Lamu avaa kulttuuripäivät
 • Örebro-Värmlannin maakuntokuoro ohjaajana James Mahabir Örebro-Värmlannin maakuntokuoro ohjaajana James Mahabir
 • James Mahabir, Örebro James Mahabir, Örebro
 • Raija Lohman, Örebro Raija Lohman, Örebro
 • Salme Kosunen, Fagersta Salme Kosunen, Fagersta
 • Anna Jurvakainen ja Viljo Ahlholm, Örebro Anna Jurvakainen ja Viljo Ahlholm, Örebro
 • Meeri Kaskinen ja Veikko Mäenranta, Eläkeläisyhdistys Vipinä, Skövde Meeri Kaskinen ja Veikko Mäenranta, Eläkeläisyhdistys Vipinä, Skövde
 • Senioritanssia, Örebro,Hällefors, Lindesberg Senioritanssia, Örebro,Hällefors, Lindesberg
 • Pirkko Honkanen, Fagersta Pirkko Honkanen, Fagersta
 • Airi Korhonen, Västerås Airi Korhonen, Västerås
 • Senoritanssia, Västerås ja Köping Senoritanssia, Västerås ja Köping
 • Esa Niemitalo ja Kaisa Lamu Esa Niemitalo ja Kaisa Lamu
Foto: Seppo Puolle
 
 

Gå med du också, bli medlem i det Sverigefinska Riksförbundet!

Kontakta en medlemsförening där du bor.
Du kan du hitta kontaktinformation till SFRF:s medlemsföreningar på webbsidan under fliken Föreningar eller genom att ringa Förbundskontoret 08-615 83 40.
 

Direktmedlem

Om du inte bor i närheten av en SFRF medlemsförening, kan du gå med i SFRF som en direktmedlem på följande sätt:
Anslutning sker genom att betala en medlemsavgift (200 kr), och samtidigt meddela dina personuppgifter:
 
 
 
Förnamn och efternamn
Födelsedatum (åååå-mm-dd)
Gatuadress
Postnummer och stad
Telefonnummer
E-postadress
Bankgiro: 830-3224
Plusgiro: 654.622-0

Kontakt:

RSKL
Bellmansgatan 15 nb
118 47 Stockholm
08-615 83 40
info@rskl.se
Karta!